ІНДИКАТОРИ АРИДНОГО ПАЛЕОКЛІМАТУ

[від лат. aridusсухий] – відклади континентальної карбонатної й гіпсоносної червоноколірної, евапоритової, карбонатно-сульфатної та екстракарбонатної формацій. Континентальна червоноколірна формація складається з теригенного поліміктового матеріалу різного розміру, який має незначну обкатаність та відсортованість. Серед уламків порід і мінералів переважають нестійкі до вивітрювання різновиди, а колір обумовлений значною кількістю оксидів феруму. Осадки екстракарбонатної формації накопичуються в морських басейнах тропічної і субтропічної зони (хемогенні, органогенні та оганогенно-уламкові вапняки та доломіти). Відклади червоноколірної гіпсоносної формації утворюються в помірно теплій зоні аридного клімату. Евапоритові відклади формуються у водоймах з підвищеною солоністю (кам’яна і калійна сіль, гіпс, ангідрит).