ІНВАРІАНТНІСТЬ

[від лат. invariansнезмінний] – властивість геосистем не змінювати свої фундаментальні параметри в процесі перетворення. Лише на основі І. властивостей можлива побудова ієрархічних, генетичних класифікацій геологічних об’єктів.