ІНВАРІАНТ

[від лат. invariansнезмінний] – величина (параметр), що залишається незмінним у процесі тих чи інших перетворень геосистеми. Наприклад, структура є І. гірської породи. Для геосистем поняття „І” запровадив російський (радянський) вчений, академік В.Б. Сочава.