ІМПАКТИТ

[від англ. impact – удар, зіткнення] – 1. У широкому розумінні – гірська порода, утворена під впливом ударних хвиль, що виникли в результаті падіння космічних тіл (метеоритів). Формування І. відбувається шляхом роздроблення, викидання уламків, перемішування, розплавлення, випаровування та ін. перетворень порід. 2. У вузькому розумінні – гірська порода, яка є продуктом часткового або повного розплавлення вихідних товщ і складається із скла та уламків порід і мінералів. І. пов’язані з особливими кільцевими структурами на поверхні Землі, Місяця та ін. планет – метеоритними кратерами та їх давніми похованими або еродованими аналогами (астроблемами). Об’єми І. у деяких кратерах досягають багатьох тисяч км3. Характерною ознакою І. є незначна кількість метеоритного матеріалу в їх складі, а також присутність мінералів, що утворюються в умовах високих температур і тиску (лонсдейліт, стішовіт, маскелініт та ін.). Різновидами І. є зювіт  і тагаміт.