ІЗОСТАЗІЯ

[від гр. isos – рівний; stasis – той, що знаходиться у спокої] – стан теоретичної рівноваги між літосферою та астеносферою, при якому блоки літосфери немовби плавають на поверхні більш щільного і пластичного шару (астеносфери). Завдяки цьому ділянки з меншою щільністю порід літосфери піднімаються вище над поверхнею ніж ділянки, де щільність порід більша. В результаті відновлення порушеної рівноваги, зумовленої тектонічними процесами, денудацією, магматизмом чи зміною льодовикового покриву відбувається опускання (або піднімання) окремих блоків літосфери.
Рис. 1. Ізостатичні моделі за Дж. Ері (1) та Ф. Пратту (2)