ІЗОМОРФІЗМ

Розділ: 
[від гр. isos – рівний, подібний; morphe – форма] – в мінералогії здатність хімічних елементів (атомів або іонів) заміщувати один одного в кристалічних ґратках мінералу без зміни його структури. В результаті подібні за хімічним складом та кристалічною структурою мінерали утворюють однакові кристалічні форми. Наприклад, І. сидериту по магнезиту.