ІДІОМОРФНИЙ (КРИСТАЛ)

Розділ: 
[від гр. idios – особливий, своєрідний; morphe – форма] – загальний термін для позначення форм породотвірних мінералів магматичних порід з характерними кристалографічними абрисами. І. кристал, як правило, добре огранений, має чітко виражені грані, ребра та вершини.
Див.: