ІДІОМОРФІЗМ

Розділ: 
[від гр. idios – особливий, своєрідний; morphe – форма] – властивість, здатність мінералів набувати характерні для них кристалографічні контури (форми). Зумовлений кристалізаційною здатністю речовини.