ЗОНА ВИВІТРЮВАННЯ

[від гр. zone – пояс] – верхній горизонт земної кори вище, а також значно нижче рівня ґрунтових вод, в якому активно розвиваються процеси вивітрювання. Руйнування мінералів і порід та утворення нових відбувається в умовах трифазної системи (газоподібна, рідка, тверда) і, головним чином, залежить від кліматичних умов. Потужність З.В. змінюється від декількох сантиметрів до десятків і сотень метрів залежно від розчленованості рельєфу та зволоження. Синонім – зона гіпергенезу.