ЗОНА АЕРАЦІЇ

[від гр. zone – пояс + гр. aer – повітря] – верхня зона земної кори між земною поверхнею і дзеркалом ґрунтових вод. Значна частина пустот З.А. зайнята парами води та повітрям. Вода в ній знаходиться в стані гігроскопічної, плівкової та капілярної вологи. Гравітаційна вода (верховодка) в З.А. з’являється лише тимчасово. Водний режим З.А. визначається переважно гідрометеорологічними умовами земної поверхні.
Рис. 1. Зона аерації на блок-діаграмі грунтових вод