ЗОНА

[від гр. zone – пояс] – 1. У загальному розумінні – частина простору, що характеризується певними загальними ознаками. 2. У стратиграфії – одиниця стратиграфічної шкали в складі ярусу. Включає шари, що утворилися впродовж однієї фази (1-3 млн рр.) і характеризується певним широко розповсюдженим комплексом викопних організмів. 3. У кристалографії – сукупність граней кристала, що перетинаються в паралельних ребрах.