ЗОЛОТІ РУДИ

Природні мінеральні утворення, які мають такий вміст золота, що його видобування є економічно вигідним. З.Р. зосереджені в корінних родовищах (вміст Au 1-30 г/м3) або розсипах (вміст Au 0,5-50 г/м3). В земній корі виявлено більше 30 мінералів золота. Основне промислове значення має золото самородне, другорядне – мінерали, в яких золото присутнє у вигляді сполук: кренерит, кюстеліт, калаверит, петцит та ін. Розрізняють З.Р. ендогенні, екзогенні та метаморфізовані. Всі ендогенні З.Р. мають гідротермальне походження. Вони утворюють жили, трубоподібні тіла, прожилки, штокверки. Вміст Au від 2-3 до сотень г/т. За складом переважають золото-сульфідно-кварцові руди. Екзогенні З.Р. зустрічаються в розсипах, різше – в зонах окиснення золотоносних сульфідних родовищ. В розсипах золото зустрічається у вигляді обкатаних і напівобкатаних зерен, лусочок, іноді зростків з кварцом, а також самородків у товщі піску або глини. Вміст Au – від 100-150 г/м3 до десятків т/м3. В зонах окиснення золото концентрується в нижніх частинах, в асоціації з гідроксидами Fe і Mn, мінералами міді, срібла, миш’яку, а також каолінітом, карбонатами. Вміст Au – від 2-3 г/т до 10 г/т. Метаморфізовані З.Р. тяготіють до пластів конгломератів, рідше – гравелітів. В них золото зустрічається у вигляді зерен розміром 5-100 мкм, а також тонких прожилків. Вміст Au – 3-20 г/т. За історичний період із надр видобуто понад 135 тис. т золота, 40% якого використовується у вигляді ювелірних виробів, 30% – золотовалютних державних резервів, 20% – монет і злитків, 10% – у промисловості.