ЗЕМЛЕТРУС

[рос. землетрясения; англ. earthquakes, shocks; нім. Erdbeben, unterirdische Stoße; фр. tremblements de terre, seismes, seсоusses seismiques; ісп. terremoto, temblor de tierra] - різкі коливання, струси поверхні Землі, викликані раптовим звільненням потенціальної енергії земних надр. Більша частина З. має тектонічне походження. Накопичені впродовж десятків і сотень років тектонічні напруги можуть викликати розриви і зміщення твердої речовини в осередку З. При цьому вивільняється енергія, яка супроводжується зворотними деформаціями порід за межами осередку. Вони розповсюджуються у вигляді пружних коливань – сейсмічних хвиль. З. класифікуються за глибиною осередку, генезисом, енергією, магнітудою, інтенсивністю. Енергію землетрусу оцінюють у джоулях як величину потенціальної енергії, яка звільнилася у вигляді кінетичної енергії після розрядки напруг в осередку. Для оцінки З. за магнітудою (величина, пропорційна енергії З.) використовують 10-ступеневу шкалу Ріхтера. Шкала магнітуд змінюється від 0 до 9,5 і широко використовується в сейсмології. Інтенсивність землетрусу (зовнішній ефект) оцінюють у балах. Для цього використовують12-бальну Європейську макросейсмічну шкалу EMS-98, а також продовжують використовувати 12-бальну шкалу MSK-64 (назва – від перших літер прізвищ вчених: Медвєдєв, Шпонхойєр, Карник, а також року створення). В Україні для визначення сили З. використовують 12-бальну шкалу MSK-64. Протягом року на Землі фіксується близько 1 млн З. Найсильніші з них фіксуються в районах глибоководних жолобів, СОХів, острівних дуг, орогенних поясів та континентальних рифтів. Серед зафіксованих найбільшу силу (магнітуду, М) мали З.: 1) М 9,5 – Чілі (1960); 2) М 9,2 – Аляска (1964); 3) М 9,1 – о. Суматра (2004); 4) М 9,0 – Камчатка (1952), 5) М 8,9 – о. Хонсю (2011). Територію України на пд. заході та півдні оточують наступні сейсмоактивні зони: Закарпатська, Вранча, Кримсько-Чорноморська, Південноазовська. За картою сейсмічного районування України максимальна бальність ймовірних землетрусів не перевищує 8 за 12-бальною шкалою MSK-64. За кількістю людських жертв та економічними збитками З. лідирують серед природних стихій. Вивчає З. сейсмологія. Спостереження за З. здійснює сейсмічна служба, яка має в своєму розпорядженні сейсмічні станції. Див. також відео1, відео2 , відео3,  відео4  про землетруси.
Рис. 1. Розподіл землетрусів за локацією і магнітудою (2017 р.)
Рис. 1. Осередки землетрусів в зоні субдукції (район Каскадних гір)
Рис. 3. Наслідки землетрусу у Сан-Фернандо магнітудою 6,6 - руйнування автостради (1971). Штат Каліфорнія, США