ЗГІДНЕ ЗАЛЯГАННЯ ПОРІД

Див. залягання порід згідне.