ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Процес обробки руди (корисної копалини) з метою підвищення вмісту корисного компоненту, виілення його в чистому вигляді, видалення домішок, розділення мінералів у багатокомпонентних рудах тощо. До З.К.К. належать: видалення магнітних мінералів за допомогою магнітної та електромагнітної сепарації; розділення мінералів за щільністю (гравітаційне збагачення); розділення за змочуванням поверхонь (флотація) та ін. Процес З.К.К. здійснюється на збагачувальних фабриках та комбінатах. У результаті одержують концентрат (збагачений продукт) та хвости.
Рис. 1. Гвинтовий сепаратор, призначений для гравітаційного збагачення вугільного шламу