ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ГЕОЛОГІЧНІ

Об’єм підземних вод, які заповнюють поровий простір зони насичення літосфери. Включають усі види підземних вод окрім міцнозв’язаної. Розрізняють З.П.В.Г динамічні, статичні, пружні.