ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Обсяги гравітаційних підземних вод, які знаходяться в порах, пустотах та тріщинах водоносних товщ гірських порід даної ділянки надр. Розрізняють З.П.В. геологічні, загальні, статичні, динамічні, пружні, експлуатаційні, відновлювані, невідновлювані, активні та ін.