ЗАЛЯГАННЯ ПОРІД ПОРУШЕНЕ

Залягання гірських порід, що відрізняється від того, яке вони мали безпосередньо після утворення. Може бути зумовлене різними геологічними процесами: тектонічними рухами, зсувними зміщеннями, діяльністю льодовиків, карстоутворенням тощо. Виділяють два типи порушень: складчасте (плікативне) та розривне (диз’юнктивне).
Рис. 1. Залягання порід порушене складчасте. Штат Каліфорнія, США
Рис. 2. Залягання порід порушене розривне. Франція