ЗАЛЯГАННЯ ПОРІД ЗГІДНЕ

Залягання осадових гірських порід, при якому поверхні пластів (шарів) майже паралельні між собою. При цьому спостерігається чітка стратиграфічна послідовність, без слідів перерви в осадконакопиченні. Пласти порід можуть залягати як горизонтально, так і нахилено або складчасто. З.П.З. свідчить про неперервне осадконакопичення в спокійній тектонічній обстановці.