ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Просторове положення гірських порід у земній корі. Осадові і метаморфічні породи залягають, як правило, у вигляді серії паралельних пластів. Вивержені глибинні (інтрузивні) породи залягають у формі батолітів, лаколітів, штоків, силів, дайок та ін., вулканічні (ефузивні) – у вигляді потоків або покривів, куполів. Виділяють первинне (нормальне), порушене, а також згідне і незгідне залягання порід.