ЗАЛІЗНА ШАПКА

Розділ: 
Скупчення оксидів і гідроксидів феруму – гетиту, гідрогетиту, іноді гематиту та ін. з домішками сульфатів – ярозиту, гіпсу та ін. та вторинних карбонатів міді – малахіту та ін., що виникає поблизу поверхні над покладом сульфідних руд внаслідок їх окиснення. З.Ш. – пошукова ознака сульфідних руд, що залягають глибше.