ЗАКОН ДАРСІ

[від прізвища фр. вченого А. Дарсі] – основний закон фільтрації підземних вод, згідно якого швидкість фільтрації лінійно залежить від напірного градієнта: V=kфi, де V – швидкість фільтрації, kф – коефіцієнт фільтрації, i – напірний градієнт. Встановлений експериментально фр. вченим А. Дарсі (Henry Philibert Gaspard Darcy, 1856). Синонім – закон фільтрації.