ЖОРСТВА

Розділ: 
Пухка грубоуламкова осадова порода, що складається з гострокутних незцементованих уламків гірських порід і мінералів розміром 1-10 мм. Утворюється в результаті фізичного вивітрювання кристалічних, переважно магматичних та метаморфічних порід. Ж. плащем вкриває переважно згладжені поверхні корінних порід. Дрібні частинки виносяться разом із Ж. водою або вітром. Розмір уламків з глибиною зростає і пухкі утворення поступово переходять у тріщинувату корінну кристалічну породу. Ж. входить, зокрема, до складу курумів.
Рис. 1. Жорства