ЖОВНА

Невеликі за розмірами і округлі за формою мінеральні утворення (стяжіння) біохімічного походження. Наприклад: онколіти, залізомарганцеві конкреції.