ЕФУЗИВНІ ПОРОДИ

Розділ: 
[від лат. effusio – виливання, розтікання] – магматичні гірські породи, утворені в результаті ефузивного виверження вулканів: виливання і застигання магми на поверхні Землі. Розрізняють незмінені, або кайнотипні (вулканічне скло, ліпарит, базальт та ін.) і змінені, або палеотипні Е.П. (порфірит, діабаз, ортофір та ін.). Залягають у вигляді потоків, покривів, куполів та ін. Див. також вулканічні породи, вулканогенні породи.
Рис. 1. Відслонення базальтів
Рис. 2. Порфір