ЕУКАРІОТИ

[від гр. eu – добре, karion – ядро] – всі одноклітинні і багатоклітинні організми, які мають сформоване ядро. До Е. належать всі організми, за винятком бактерій і архей (прокаріотів). Окрім рослин і тварин, до цієї групи організмів належать гриби, водорості й найпростіші. Всього Е. налічується близько 1,7 млн видів. З’явилися на Землі близько 1,6 млрд рр. тому, на межі палеопротерозою і мезопротерозою.