ЕПОХА ПЛІОЦЕНОВА

[від гр. epoche – зупинка, визначений час гр. pleion – великий, kainos – новий] – див. пліоценова епоха.