ЕПОХА ОЛІГОЦЕНОВА

[від гр. epoche – зупинка, визначений час + гр. oligos – нечисленний, незначний; kainosновий] – див. олігоценова епоха.