ЕПОХА МІОЦЕНОВА

[від гр. epoche – зупинка, визначений час + гр. mios середній, kainos – новий] – див. міоценова епоха.