ЕПОХА ЕОЦЕНОВА

[від гр. epoche – зупинка, визначений час + eos – вранішня зоря, світанок; kainos – новий] – див. еоценова епоха.