ЕПОХА ГОЛОЦЕНОВА

[від гр. epoche – зупинка, визначений час + holos – увесь, kainos – новий] – див. голоценова епоха.