ЕПІГЕНЕЗ

Розділ: 
[від гр. epi – після, genesis – утворення, формування] – вторинний процес будь-яких наступних (після діагенезу) змін гірських порід, мінералів, корисних копалин. Е. є терміном вільного використання і не стосується будь-якої стадії літогенезу.