ЕОЦЕНОВИЙ ВІДДІЛ

[від гр. eos – вранішня зоря, світанок; kainos – новий] – середній відділ палеогенової системи кайнозойської ератеми. Вперше виділений Ч. Лаєлем (1833) як нижній відділ третинної системи. Розділяється на чотири яруси: іпрський, лютецький, бартонський та приабонський. Складений переважно морськими глинами, мергелями, вапняками. Серед континентальних фацій розповсюджені поклади каоліну, бокситів, бурого вугілля, зокрема Дніпровського буровугільного басейну на Українському щиті.
Таблиця 1: Підрозділи палеогенової системи, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Система Відділ Ярус Вік, млн
рр. тому
  Палеогенова   Олігоценовий  Хаттський  28,1—23,03
 Рюпельський  33,9—28,1
  Еоценовий  Приабонський  37,8—33,9
 Бартонський  41,2—37,8
 Лютецький  47,8—41,2
 Іпрський  56,0—47,8
  Палеоценовий  Танетський  59,2—56,0
 Зеландськй  61,6—59,2
 Данський 66,0—61,6