ЕОЦЕН

[від гр. eos – вранішня зоря, світанок; kainos – новий] – скорочена назва еоценової епохи палеогенового періоду та еоценового відділу палеогенової системи.