ЕОАРХЕЙ

[від гр. eos – вранішня зоря, світанок; arhaios – давній] – згідно Міжнародної хроностратиграфічної шкали перша від початку архею ера (ератема), яка охоплює часовий інтервал від 4,0 до 3,6 млрд рр. тому. Впродовж Е. сформувались найдавніші відомі на Землі гірські породи (напр., формація Ісуа, Ґренландія, в Україні – Сальковська серія, Середнє Побужжя). Вірогідно, в кінці Е. з’явились перші прокаріоти.
Рис. 1. Еоархей у складі архею, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Еонотема (Еон) Ератема (Ера)
Вік (початок-кінець)
млрд років
Архей   Неоархей 2,8 - 2,5
  Мезоархей 3,2 - 2.8
  Палеоархей 3,6 - 3,2
  Еоархей 4,0 - 3,6