ЕНДОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. endon – усередині, genos – походження + гр. geo – Земля, logos – вчення + лат. processus – просування] – процеси, що відбуваються в надрах Землі за участю внутрішньої енергії: магматичні, тектонічні, метаморфічні, гідротермальні, сейсмічні. Е.Г.П. зумовлюють складкоутворення товщ порід, вертикальні та горизонтальні переміщення блоків земної кори, виливання магми, струси земної поверхні, утворення родовищ корисних копалин та ін.