ЕЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ

Розділ: 
[від лат. eluere – вимивати, змивати] – продукти вивітрювання гірських порід, які залишилися на місці свого первинного утворення. Являють собою невідсортовану механічну суміш кутастих частинок та уламків порід різного розміру (від брил до глинистих частинок), яка поступово переходить у корінні породи. Е.В. відрізняються відсутністю шаруватості та сортування. Накопичуються на горизонтальних та субгоризонтальних поверхнях, де процеси денудації майже не проявляються. З Е.В. складається кора вивітрювання.