ЕЛЮВІЙ

Розділ: 

[від лат. eluere – вимивати, змивати] – скорочена назва терміна елювіальні відклади.