ЕЛЕМЕНТИ СКЛАДКИ

[від лат. elementum – первинна складова] – частини складки (згину шарів гірських порід), які відіграють важливу роль при описуванні її форми та положення в просторі. До основних Е.С. належать: крило, ядро, замок, осьова поверхня, вісь, шарнір, кут складки.
Рис. 1. Елементи складки: Limb - крило; Hinge line - шарнірна лінія; Axial plane - осьова поверхня; Hinge zone - замок (шарнірна зона)
Рис. 2. Шарнір (шарнірна лінія) і осьова площина складки
Рис. 3. Елементи складки