ЕЛЕМЕНТИ СИМЕТРІЇ КРИСТАЛІВ

Розділ: 
[від лат. elementum – первинна складова] – геометричні образи, за допомогою яких характеризується симетрія кристалів. До них належать: осі симетрії (за символікою Браве - L), площини симетрії (Р), центр симетрії (С). У кожному кристалі існує певна сукупність Е.С. і певна їх комбінація. Всього у кристалах можливі лише 32 комбінації елементів симетрії, які названі типами симетрії. За ступенем складності усі види симетрії групуються у сім сингоній. У свою чергу сингонії об’єднуються у три категорії – вищу, середню і нижчу.