ЕЛЕМЕНТИ ЗАЛЯГАННЯ ПЛАСТА

[від лат. elementum – первинна складова] – азимут простягання, азимут падіння та кут падіння пласта (шару) гірських порід, які визначають його положення в просторі. Вимірюються гірничим компасом.

Рис. 1. a-а - лінія простягання; б-б - лінія падіння; б-в - проекція лінії падіння на горизонтальну площину; α - кут падіння