ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ

[від лат. extra – поза...; polire – обробляти] – в геології метод наукового дослідження, при якому висновки, одержані на одному об’єкті, розповсюджуються на суміжні території. Метод Е. використовується при побудові геологічних карт, для знаходження значень показника поза точкою спостереження. За змістом протилежна інтерполяції.