ЕКСПЕРИМЕНТ

[від лат. experimentum – проба, досвід] – в геології відтворення суті природних явищ та процесів переважно в лабораторних, науково контрольованих умовах. Використовується переважно для верифікації (встановлення істинності) геологічних гіпотез.