ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ

[від гр. oikos – житло, місцеперебування, домівка, logos – вчення, наука + гр. geo – Земля, logos – вчення, наука] – див. геологія екологічна.