ЕКЛОГІТ

Розділ: 
[від гр. ekloge – відбір * англ. eclogite; нім. Eklogit; фр. eclogite; ісп. eclogita] – метаморфічна гірська порода, утворена шляхом перетворення основних інтрузивних порід на значній глибині в умовах високих температур та тиску. Складається переважно з гранату та жадеїтового піроксену (омфациту). Структура крупнокристалічна, зерниста. Текстура масивна, іноді слабосланцювата. Густина 3,3-4,2. Колір темно-зелений, майже чорний. Е. мають обмежене розповсюдження, утворюючи окремі тіла й невеликі товщі серед амфіболітів та гранулітів. Іноді Е. зустрічаються у вигляді ксенолітів в алмазоносних кімберлітах.
Рис. 1. Еклогіт із західної частини Норвегіії. Червоні кристали - гранат, сірувато-зелені - омфацит, блакитні - кіаніт, білі дрібні - кварц.
Рис. 2. Формування еклогітів у зоні субдукції
Рис. 3. Умови формування еклогіту на діаграмі фацій метаморфізму