ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. exo – ззовні, genesis – походження + гр. geo – Земля, logos – вчення + лат. processus – просування] геологічні процеси, що відбуваються в приповерхневій зоні земної кори в результаті взаємодії літосфери з одного боку, та атмосфери, гідросфери і біосфери – з іншого. В результаті Е.Г.П. змінюється склад і стан гірських порід, зазнає змін рельєф поверхні літосфери, формуються кори вивітрювання та родовища корисних копалин. До Е.Г.П. належать вивітрювання, ерозія, дефляція, коразія, карст, екзарація, абразія, соліфлюкція, зсуви, суфозія та ін.