ЕВГЕОСИНКЛІНАЛЬ

[від гр. eu – добре, справжній + гр. geo – Земля, syn – разом, klino – вигинаю, нахиляю] – найбільш рухлива внутрішня частина геосинклінальної системи, що розміщена з боку океану переважно на океанічній корі, представленій офіолітами. Для Е. характерні значні амплітуди опускань і накопичення потужних осадово-вулканогенних товщ.