ЕВАПОРИТИ

Розділ: 
[від лат. evaporo – випаровую  * рос. эвапориты; англ. evaporites; нім. Evaporite; фр. evaporites, sediments evaporitiques] – група хемогенних порід, що утворилися шляхом випадіння мінеральних сполук в результаті перенасичення розчинів (випаровування в умовах аридного клімату). Найбільш інтенсивно процес утворення Е. відбувається в замкнених і напівзамкнених морських басейнах. До Е. належать хемогенні вапняки, доломіти, кам’яна сіль, гіпс, ангідрит, калійні та магнієві солі та ін. Також Е. преважно кальцитового складу можуть утворюватись в пещерах, де  вони випадають із підземних вод. В пещерних умовах Е. формують сталактити, сталагміти, кристали гіпсу, кальцито-арагонітові бурульки, натічні кірки. В Україні Е. поширені серед девонських відкладів Дніпровсько-Донецької западини, у пермських товщах Донецької складчастої споруди, юрських і неогенових відкладах Передкарпатського прогину, неогенових товщах Закарпатського прогину, а також у сучасних лагунних відкладах Сиваша. Е. використовуються як корисні копалини: кам’яну сіль розробляють в Донбасі (Артемівське, Слов’янське, Новокарфагенське родовища), Передкарпатті (природні розсоли Волинського і Дрогобицького родовищ), Закарпатті (Солотвинське родовище). Родовища калійних солей розміщені в Передкарпатті (Стебниківське і Калуш-Голинське), гіпсу і ангідриту – Донбасі (Артемівське).