ДОЛИНА

Від’ємна форма рельєфу – відносно вузька довга улоговина, утворена в результаті переважно діяльності текучих вод (ерозії). Елементи молодої Д. – днище і схили, а в більш пізні етапи розвитку – русло і ложе, заплава, надзаплавні тераси. Глибина, ширина, кількість терас Д. залежать від віку та потужності водотоку, положення базису ерозії, геологічної будови, а також змін фізико-географічних умов території. Д., що відображають особливості геологічної будови території називаються структурними.
Рис. 1. Долина
Рис. 2. Річкова долина
Рис. 3. Трогова долина - результат діяльності льодовика