ДІАСХІСТОВІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. dia… – роз…, пере…; schisma – розщеплення, відділення від головної частини] – див. породи діасхістові.